Senát

Volby do AS FSI 2019

Vyhlášení druhého kola pro podávání kandidátek pro volby AS
Odkaz na stažení dokumentů k volbám do AS FSI

Další jednání senátu bude

23. zasedání AS FSI bude dne 12. 2. 2019 v 9:00 v zasedací místnosti H4 v bodově H

Složení senátu

Komora Studetská
Mgr. Iryna Hren,
Ing. Kraus Pavel,
Bc. Žárská Sofie.

Komora Akademických pracovníků
prof. Ing. Mádl Jan, CSc. – předseda AS FSI,
PhDr. Novotný Jan,Ph.D.,
Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.,
Ing. Cais Jaromír, Ph.D.,
Ing. Svobodová Jaroslava, Ph.D.,
Ing. Klimenda František.