Senát

Další jednání senátu bude

5. zasedání AS FSI bude dne 25. 6. 2019 v 11:00 v zasedací místnosti H4 v budově H

Složení senátu

Komora Studetská
Mgr. Iryna Hren,
Ing. Kraus Pavel,
Bc. Žárská Sofie.

Volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty strojního inženýrství UJEP

Volby do AS FSI 2019

Konečné výsledky voleb do AS FSI UJEP 2019

Komora Akademických pracovníků
prof. Ing. Mádl Jan, CSc. – předseda AS FSI,
PhDr. Novotný Jan,Ph.D.,
Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.,
Ing. Cais Jaromír, Ph.D.,
Ing. Svobodová Jaroslava, Ph.D.,
Ing. Klimenda František.